Key English Czech
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Nyní zvolte nové administrační heslo. Heslo by mělo být minimálně 8 znaků dlouhé, avšak je dobrou taktikou jej mít delší (např. použít více slov) a použít kombinaci znaků (velké, malé, čísla a speciílní znaky).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Nyní zvolte nové heslo uživatele. Heslo by mělo být minimálně 8 znaků dlouhé, avšak je dobrou taktikou jej mít delší (např. použít více slov) a použít kombinaci znaků (velké, malé, čísla a speciální znaky).
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something more unique. Toto heslo je jedním z nejpoužívanějších na světě. Zvolte si prosím něco jedinečnějšího.