Key English Czech
aborting Aborting. Zrušeno.
action_invalid Invalid action '{action}' Nesprávné akce '{action}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Další URL '{url}' již bylo přidáno pro oprávnění '{permission}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Další URL '{url}' již bylo odebráno u oprávnění '{permission}'
admin_password Administration password Administrační heslo
admin_password_change_failed Unable to change password Nebylo možné změnit heslo
admin_password_changed The administration password was changed Administrační heslo bylo změněno
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Zvolte prosím heslo kratší než 127 znaků
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Neprovedena žádná akce. Vše je již aktuální.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Zdá se, že tato akce rozbila následující důležité služby: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Pro běh této akce by měli být spuštěné následující služby: {services}. Zkuste je zrestartovat, případně zjistěte, proč neběží.
app_already_installed {app} is already installed {app} je již nainstalován/a
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Tato aplikace je již nainstalována. URL nemůže být touto akcí změněna. Zkontrolujte `app changeurl` pokud je dostupné.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} aplikace je/jsou aktuální
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Vyberte jednu z možností '{choices}' pro argument'{name}'
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Vyberte správnou hodnotu pro argument '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reason Chyba při zpracování obsahu hesla '{name}': z bezpečnostních důvodů nemůže obsahovat výchozí hodnotu
app_argument_required Argument '{name}' is required Hodnota'{name}' je vyžadována
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. Stará a nová doména/url_cesta jsou totožné ('{domain}{path}'), nebudou provedeny žádné změny.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. Aplikace '{app_name}' nyní nepodporuje URL modifikace. Zkuste ji aktualizovat.