Key English Ukrainian
domain_add_dns_doc … and I have <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>set my DNS correctly</a>. … я <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>встановив мій DNS правильно</a>.
domain_add_dyndns_doc … and I want a dynamic DNS service. ... і я хочу використовувати службу для динамічного DNS.
applications Applications Застосунки
logs_app Apps logs Журнали застосунків
confirm_app_change_url Are you sure you want to change the app access URL? Ви бажаєте змінити URL-адресу доступу до застосунку?
confirm_change_maindomain Are you sure you want to change the main domain? Ви бажаєте змінити головний домен?
confirm_firewall_disallow Are you sure you want to close port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Ви справді бажаєте закрити порт {port} (протокол: {protocol}, з'єднання: {connection})
confirm_delete Are you sure you want to delete {name}? Ви бажаєте видалити {name}?
users_import_confirm_destructive Are you sure you want to delete users that are not present in this file? Ви впевнені, що хочете видалити користувачів, яких немає у цьому файлі?
confirm_upnp_disable Are you sure you want to disable UPnP? Ви справді бажаєте вимкнути UPnP?
confirm_upnp_enable Are you sure you want to enable UPnP? Ви справді бажаєте увімкнути UPnP?
domain.dns.push_force_confirm Are you sure you want to force push all suggested dns records? Be aware that it may overwrite manually or important default records set by you or your registrar. Ви впевнені, що хочете примусово передати всі запропоновані записи DNS? Майте на увазі, що це може перезаписати вручну записані або типові важливі записи, встановлені вами або вашим реєстратором.
confirm_group_add_access_permission Are you sure you want to grant {perm} access to {name}? Such access significantly increases the attack surface if {name} happens to be a malicious person. You should only do so if you TRUST this person/group. Ви справді бажаєте надати {perm} доступ до {name}? Такий доступ значно збільшує ділянку нападу, якщо {name} виявиться зловмисником. Ви повинні робити це тільки в тому випадку, якщо ви довіряєте цій людині/групі.
confirm_cert_install_LE Are you sure you want to install a Let's Encrypt certificate for this domain? Ви справді бажаєте встановити сертифікат безпеки Let's Encrypt для цього домену?
confirm_app_install Are you sure you want to install this application? Ви справді бажаєте встановити цей застосунок?
confirm_install_domain_root Are you sure you want to install this application on '/'? You will not be able to install any other app on {domain} Ви більше не зможете встановлювати застосунки на {domain}. Продовжити?
confirm_app_default Are you sure you want to make this app default? Ви бажаєте зробити цей застосунок типовим?
confirm_cert_manual_renew_LE Are you sure you want to manually renew the Let's Encrypt certificate for this domain now? Ви справді бажаєте вручну поновити сертифікат безпеки Let's Encrypt для цього домену?
confirm_firewall_allow Are you sure you want to open port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Ви справді бажаєте відкрити порт {port} (протокол: {protocol}, з'єднання: {connection})
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Ви справді бажаєте перезавантажити свій сервер?