The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.
Key English Turkish
action Action Eylem
add Add Ekle
administration_password Administration password Yönetici parolası
all All Tümü
all_apps All apps Tüm uygulamalar
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? YunoHost API'si yanıt vermiyor. Belki 'yunohost-api' çalışmıyor veya yeniden başlatıldı?
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: Bu uygulamaya şuan erişimi olan gruplara / kullanıcılar:
app_info_default_desc Redirect domain root to this application ({domain}). Alan adı kökünü bu uygulamaya yönlendirin (% s).
app_info_changeurl_desc Change the access URL of this application (domain and/or path). Bu uygulamanın erişim URL'sini değiştirin (alan adı ve / veya yol).
app_info_change_url_disabled_tooltip This feature hasn't been implemented in this app yet Bu özellik bu uygulamada henüz uygulanmadı
app_info_uninstall_desc Remove this application. Bu uygulamayı kaldırın.
app_install_custom_no_manifest No manifest.json file Manifest.json dosyası yok
app_make_default Make default Varsayılan yap
app_no_actions This application doesn't have any actions Bu uygulamanın herhangi bir eylemi yok
app_state_inprogress not yet working Henüz çalışmıyor
app_state_inprogress_explanation This maintainer of this app declared that this application is not ready yet for production use. BE CAREFUL! Bu uygulamanın bu sürdürücü, bu uygulamanın henüz üretim kullanımına hazır olmadığını açıkladı. DİKKATLİ OL!
app_state_notworking not working çalışmıyor
app_state_notworking_explanation This maintainer of this app declared it as 'not working'. IT WILL BREAK YOUR SYSTEM! Bu uygulamanın bu geliştiricisi 'çalışmıyor' olarak ilan etti. SİSTEMİNİZİ KIRACAK!
app_state_lowquality low quality Düşük kalite
app_state_lowquality_explanation This app may be functional, but may still contain issues, or is not fully integrated with YunoHost, or it does not respect the good practices. Bu uygulama işlevsel olabilir, ancak yine de sorunlar içerebilir veya YunoHost ile tamamen entegre değildir veya iyi uygulamalara uymaz.