Key English Swedish
action Action Åtgärd
add Add Lägg till
administration_password Administration password Administratörslösenord
all_apps All apps Alla applikationer
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: Hantera användaråtkomst. Tillåtna användare: %s
dns DNS DNS
domain_add Add domain Lägg till domän
domain_add_dns_doc … and I have <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>set my DNS correctly</a>. … och jag har <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>konfigurerat min DNS korrekt</a>.
domain_add_dyndns_doc … and I want a dynamic DNS service. … och jag vill använda en dynamisk DNS-tjänst.
domain_add_panel_with_domain I already have a domain name… Jag har redan ett domännamn …
domain_add_panel_without_domain I don't have a domain name… Jag har inte något domännamn …
domain_default_desc The default domain is the connection domain where users log in. Standarddomänen är den domän du vill att användare loggar in på.
domain_default_longdesc This is your default domain. Detta är din standarddomän.
domain_delete_longdesc Delete this domain Radera den här domänen
domain_dns_config DNS configuration DNS-inställningar
domain_dns_longdesc View DNS configuration Visa DNS-inställningar
domain_name Domain name Domännamn
domain_visit Visit Besök
domain_visit_url Visit {url} Besök {url}
domains Domains Domäner