Key English Swedish
api.query_status.error Unsuccessful Misslyckad
api.processing The server is processing the action... Servern processar åtgärden...
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Välj en domän för din mejl.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Välj en underdomän.