Key English Slovenian
confirm_install_app_inprogress WARNING! This application is still experimental (if not explicitly not working) and it is likely to break your system! You should probably NOT install it unless you know what you are doing. Are you willing to take that risk? POZOR! Ta aplikacija je še vedno poskusna (če eksplicitno ne dela) in bo verjetno poškodovala tvoj sistem! Verjetno ga ne bi smel_a naložiti, razen če veš, kaj počneš. Ali si pripravljen_a tvegati?
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This section shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Ta stran ti pokaže *priporočeno* obliko. *Ne* oblikuje DNS zate. Oblikovanje tvojega DNS območja je tvoja odgovornost v tvojem DNS registrar-ju glede na to priporočilo.