Key English Slovenian
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This section shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Ta stran ti pokaže *priporočeno* obliko. *Ne* oblikuje DNS zate. Oblikovanje tvojega DNS območja je tvoja odgovornost v tvojem DNS registrar-ju glede na to priporočilo.