Key English Slovak
human_routes.apps.update_config Update panel '{id}' of app '{name}' configuration Upraviť konfiguráciu aplikácie '{name}'
human_routes.domains.update_config Update panel '{id}' of domain '{name}' configuration Aktualizovať nastavenie '{name}'
label_for_manifestname Label for {name} Názov pre {name} (zobrazuje sa v používateľskom portáli)
pending_migrations There are some pending migrations waiting to be run. Please go to <a href='#/tools/migrations'>Tools > Migrations</a> to run them. Migrácie čakajú na spustenie. Prosím, spustite ich v časti <a href='#/tools/migrations'>Nástroje > Migrácie</a> .
placeholder.firstname Sam Janko
placeholder.lastname Smith Mrkvička
placeholder.username samsmith jankomrkvicka