Key English Polish
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost napotkał błąd połączenia
api_not_found Seems like the web-admin tried to query something that doesn't exist. Wygląda na to że web-admin zapytał o coś co nie istnieje.
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This page shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Ta strona przedstawia *zalecaną* konfigurację. *Nie* konfiguruje DNS za Ciebie. Do Ciebie należy skonfigurowanie strefy DNS u rejestratora DNS zgodnie z tym zaleceniem.