Key English Polish
error Error Błąd
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Musisz teraz zdefiniować nowe hasło użytkownika. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków - chociaż dobrym zwyczajem jest używanie dłuższego hasła (np. tekst szyfrujący) i / lub używanie różnego rodzaju znaków (duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne).
login Login Zaloguj się