Key English Polish
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? API nie odpowiada
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Musisz teraz zdefiniować nowe hasło użytkownika. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków — chociaż dobrym zwyczajem jest używanie dłuższego hasła (np. hasła wyrazowego) i / lub używanie różnego rodzaju znaków (duże i małe litery, cyfry, oraz znaki specjalne).
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Nieudane uwierzytelnianie w API dostawcy. Prawdopodobnie <a href='#/domains/{domain}/config'>dane logowania</a> są niepoprawne? (Error: {error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Zamierzasz teraz ustawić nowe hasło admina. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków — dobrą praktyką jest jednak używać dłuższego ciągu (np. hasła wyrazowego) i/albo używać różnych rodzajów znaków (duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne).
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: Zarządzaj dostępem użytkowników. Dozwoleni użytkownicy: %s