Key English Polish
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Musisz teraz zdefiniować nowe hasło użytkownika. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków - chociaż dobrym zwyczajem jest używanie dłuższego hasła (np. tekst szyfrujący) i / lub używanie różnego rodzaju znaków (duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne).
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This page shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Ta strona przedstawia *zalecaną* konfigurację. *Nie* konfiguruje DNS za Ciebie. Do Ciebie należy skonfigurowanie strefy DNS u rejestratora DNS zgodnie z tym zaleceniem.
login Login Zaloguj się
error Error Błąd