Key English Polish
mailbox_quota_example 700M is a CD, 4700M is a DVD 700M to CD, 4700M to DVD
human_routes.firewall.ports {action} port {port} ({protocol}, {connection}) {action} port {port} ({protocol}, {connection})
human_routes.firewall.upnp {action} UPnP {action} UPnP
form_errors.appRepoUrl YunoHost app repository URLs are expected to look like https://domain.tld/path/to/repo_ynh Adresy URL repozytoriów YunoHost powinny wyglądać podobnie do https://domain.tld/path/to/repo_ynh
action Action Akcja
system_update System update Aktualizacja systemu
human_routes.upgrade.app Upgrade '{app}' app Aktualizuj '{app}'
users_import_update Update existing users Aktualizuj istniejących użytkowników
human_routes.apps.update_config Update app '{name}' configuration Aktualizuj konfigurację dla '{name}'
human_routes.domains.update_config Update '{name}' configuration Aktualizuj konfigurację dla '{name}'
human_routes.upgrade.system Upgrade the system Aktualizuj system
human_routes.users.update Update user '{name}' Aktualizuj użytkownika '{name}'
system_upgrade_all_applications_btn Upgrade all applications Aktualizuj wszystkie aplikacje
system_upgrade_all_packages_btn Upgrade all packages Aktualizuj wszystkie pakiety
human_routes.upgrade.apps Upgrade all apps Aktualizuj wszystkie programy
domain.dns.auto_config_zone Current DNS zone Aktualna strefa DNS
tools_adminpw_current Current password Aktualne hasło
user_emailaliases Mail aliases Aliasy adresu Email
tools_webadmin.transitions Page transition animations Animacja przejść pomiędzy stronami
cancel Cancel Anuluj