Key English Polish
action Action Akcja
add Add Dodaj
address.domain_description.domain Choose a domain. Wybierz domenę.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Wybierz domenę dla poczty.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Wybierz subdomenę.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Wybierz nazwę lokalną dla konta pocztowego.
administration_password Administration password Hasło Administratora
all All Wszystko
api.processing The server is processing the action... Serwer w trakcie wykonywania zadania...
api.query_status.error Unsuccessful Nieudane
api.query_status.pending In progress W trakcie
api.query_status.success Successfully completed Zakończone pomyślnie
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Zakończone pomyślnie z błędami lub ostrzeżeniami
api_error.error_message Error message: Wiadomość błędu:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Poszukaj pomocy na <a href="https://forum.yunohost.org/">forum</a>lub na <a href="https://chat.yunohost.org/">czacie</a> aby rozwiązać problem, albo zgłoś błąd na <a href="https://github.com/YunoHost/issues">bugtrackerze"</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: Ta informacja może być pomocna dla osoby pomagającej Tobie:
api_error.server_said While processing the action the server said: Podczas wykonywania zadania serwer odpowiedział:
api_error.sorry Really sorry about that. Bardzo przepraszam za to.
api_error.view_error View error Zobacz błąd
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost napotkał nieoczekiwany błąd