Key English Polish
tools_webadmin.theme Toggle dark mode Włącz ciemny motyw
tools_webadmin.transitions Page transition animations Animacja przejść pomiędzy stronami
tools_webadmin_settings Web-admin settings Ustawienia web-admin
tools_yunohost_settings YunoHost settings Ustawienia YunoHost
traceback Traceback Śledzenie
udp UDP UDP
unauthorized Unauthorized Nieautoryzowane
unignore Unignore Nie ignoruj
uninstall Uninstall Odinstaluj
unknown Unknown Nieznany
upnp UPnP UPnP
upnp_disabled UPnP is disabled. UPnP jest wyłączony.
upnp_enabled UPnP is enabled. UPnP jest włączony.
url URL URL
user_email Email Email
user_emailaliases Mail aliases Aliasy adresu Email
user_emailaliases_add Add a mail alias Dodaj alias adresu Email
user_emailforward Mail forward Przekierowywanie poczty
user_emailforward_add Add a mail forward Dodaj przekierowanie poczty
user_fullname Full name Imię i nazwisko