Key English Polish
api.reconnecting.success The server is now reachable! You can try to login Serwer jest już dostępny! Możesz się zalogować
api_error.error_message Error message: Wiadomość błędu:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Poszukaj pomocy na <a href="https://forum.yunohost.org/">forum</a>lub na <a href="https://chat.yunohost.org/">czacie</a> aby rozwiązać problem, albo zgłoś błąd na <a href="https://github.com/YunoHost/issues">bugtrackerze"</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: Ta informacja może być pomocna dla osoby pomagającej Tobie:
api_error.server_said While processing the action the server said: Podczas wykonywania zadania serwer odpowiedział:
api_error.sorry Really sorry about that. Bardzo przepraszam za to.
api_error.view_error View error Zobacz błąd
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost napotkał nieoczekiwany błąd
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error YunoHost napotkał błąd
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error YunoHost napotkał błąd wewnętrzny
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route YunoHost API nie może znaleźć trasy
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API nie odpowiada
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost napotkał błąd połączenia
all_apps All apps Wszystkie aplikacje
api_not_found Seems like the web-admin tried to query something that doesn't exist. Wygląda na to że web-admin zapytał o coś co nie istnieje.
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? API nie odpowiada
api_waiting Waiting for the server's response... Czekam na odpowiedź serwera...
app_actions Actions Działania
app_actions_label Perform actions Wykonaj działania
app_choose_category Choose a category Wybierz kategorię