Key English Polish
action Action Akcja
add Add Dodaj
address.domain_description.domain Choose a domain. Wybierz domenę.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Wybierz domenę dla poczty.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Wybierz subdomenę.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Wybierz nazwę lokalną dla konta pocztowego.
administration_password Administration password Hasło Administratora
all All Wszystko
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (sprawdź wszystkie wpisy w historii)
api.processing The server is processing the action... Serwer w trakcie wykonywania zadania...
api.query_status.error Unsuccessful Nieudane
api.query_status.pending In progress W trakcie
api.query_status.success Successfully completed Zakończone pomyślnie
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Zakończone pomyślnie z błędami lub ostrzeżeniami
api.reconnecting.title Trying to communicate with the server... Trwa próba połączenia z serwerem...
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Serwer prawdopodobnie nie odpowiada. Spróbuj połączyć się ponownie lub poprzez SSH uruchom komendę `systemctl restart yunohost-api`.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Połączenie z serwerem zostało przerwane z nieznanego powodu.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Serwer jest uruchamiany ponownie i będzie nieosiągalny przez pewien czas. Logowanie stanie się możliwe, gdy serwer będzie ponownie dostępny.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Serwer jest wyłączany i nie jest już dostępny. Uruchom serwer, aby uzyskać dostęp do panelu logowania po tym jak stanie się on dostępny w sieci.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Połączenie z serwerem zerwane z powodu aktualizacji YunoHost. Trwa oczekiwanie na połączenie…