Key English Dutch
multi_instance Can be installed several times Meerdere instanties
label_for_manifestname Label for {name} Label voor {name}
app_state_highquality_explanation This app is well-integrated with YunoHost since at least a year. Deze applicatie is goed geïntegreerd met Yunohost. Ze werd en wordt beoordeel door de applicatie ploeg van Yunohost. Er kan gesteld worden dat ze veilig werkt en op lange termijn onderhouden zal worden.
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This section shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Deze pagina toont de *aanbevolen" inrichting. De pagina richt DNS *niet* voor je in. Je moet zelf de DNS-zones bij je DNS-registratie inrichten volgens deze aanbeveling.