Key English Dutch
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost kwam een onverwachte fout tegen
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error Er is een fout opgetreden in Yunohost
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error Er is een interne fout opgetreden in Yunohost
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route De Yunohost API kon geen route vinden
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API reageert niet
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error Er deed zich een verbindingsfout voor
all_apps All apps Alle applicaties
api_not_found Seems like the web-admin tried to query something that doesn't exist. Het lijkt erop dat web-admin iets probeerde op te vragen wat niet bestaat.
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? De YunoHost API reageert niet. Misschien is de 'yunohost-api' offline of wordt deze opnieuw opgestart?
api_waiting Waiting for the server's response... Aan het wachten op de reactie van de server...
app_choose_category Choose a category Kies een categorie
app_config_panel Config panel Configuratiescherm
app_config_panel_label Configure this app Richt deze app in
app_config_panel_no_panel This application doesn't have any configuration available Voor deze applicatie is geen inrichting beschikbaar
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: Groepen/gebruikers die op dit ogenblik toegang hebben tot deze applicatie:
app_info_default_desc Redirect domain root to this application ({domain}). Domeinnaam wortel (root) doorverwijzen naar deze applicatie ({domain}).
app_info_changeurl_desc Change the access URL of this application (domain and/or path). URL van deze applicatie veranderen (domein en/of locatie).
app_info_change_url_disabled_tooltip This feature hasn't been implemented in this app yet Functie is nog niet geïmplementeerd voor deze applicatie
app_info_uninstall_desc Remove this application. Deze applicatie verwijderen.
app_install_custom_no_manifest No manifest.json file Geen manifest.json file