Key English Dutch
user_email Email Email
user_emailaliases Mail aliases Mailaliassen
user_emailforward Mail forward Email forward
user_fullname Full name Volledige naam
user_interface_link User interface Gebruikersinterface
user_mailbox_quota Mailbox quota Mailbox quota
user_new_forward newforward@myforeigndomain.org nieuwedoorstuurmail@mijndomein.org
user_username Username Gebruikersnaam
user_username_edit Edit {name}’s account Bewerk {name}'s account
users Users Gebruikers
users_new New user Nieuwe gebruiker
users_no No users. Geen gebruikers.
words.default Default Standaard
yes Yes Ja