Key English Dutch
action Action Actie
add Add Toevoegen
address.domain_description.domain Choose a domain. Kies een domein.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Kies een domein voor je email.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Kies een subdomein.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Kies een lokaal pad voor je email.
administration_password Administration password Beheerderswachtwoord
all All Alles
all_apps All apps Alle applicaties
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (kijk in de geschiedenis voor het volledige log)
api.processing The server is processing the action... De server is aan het verwerken...
api.query_status.error Unsuccessful Niet geslaagd
api.query_status.pending In progress Bezig
api.query_status.success Successfully completed Succesvol afgerond
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Succesvol afgerond met fouten of waarschuwingen
api_error.error_message Error message: Foutmelding:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Je zou om hulp kunnen vragen op het <a href="https://forum.yunohost.org/">forum</a> of <a href="https://chat.yunohost.org/">in de chat</a> om dit op te lossen, of een bug melden op <a href="https://github.com/YunoHost/issues">de bugtracker</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: De volgende informatie kan handig zijn voor de persoon die jou helpt:
api_error.server_said While processing the action the server said: Tijdens de verwerking van de actie, zei de server:
api_error.sorry Really sorry about that. Het spijt ons echt.