Key English Dutch
confirm_install_custom_app WARNING! Installing 3rd party applications may compromise the integrity and security of your system. You should probably NOT install it unless you know what you are doing. Are you willing to take that risk? Waarschuwing: applicaties van derden installeren kan de veiligheid van je systeem in gevaar brengen. Gebruik op eigen risico.
confirm_install_domain_root Are you sure you want to install this application on '/'? You will not be able to install any other app on {domain} Het zal niet meer mogelijk zijn om een andere app te installeren op {domain}. Verdergaan?
ipv4 IPv4 IPv4
ipv6 IPv6 IPv6
services Services Services
system_upgrade_btn Upgrade Upgrade
upnp UPnP UPnP
user_mailbox_quota Mailbox quota Mailbox quota