Key English Dutch
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Je zou om hulp kunnen vragen op het <a href="https://forum.yunohost.org/">forum</a> of <a href="https://chat.yunohost.org/">in de chat</a> om dit op te lossen, of een bug melden op <a href="https://github.com/YunoHost/issues">debugtracker</a>.
app_manage_label_and_tiles Manage label and tiles Stel label en tegels in
app_state_working_explanation The maintainer of this app declared it as 'working'. It means that it should be functional (c.f. application level) but is not necessarily peer-reviewed, it may still contain issues or is not fully integrated with YunoHost. De beheerder van deze app heeft hem als 'werkend' bestempeld. Dat betekent dat hij het zou moeten doen (voor wat betreft de applicatie zelf). Het betekent niet dat er per definitie een peer-review plaatsgevonden heeft; er zouden problemen in kunnen zitten en het zou kunnen dat de app nog niet volledig in Yunohost geintegreerd is.
certificate Certificate
certificate_alert_about_to_expire WARNING: Current certificate is about to expire! It will NOT be renewed automatically!
certificate_alert_good Okay, current certificate looks good!
certificate_alert_great Great! You're using a valid Let's Encrypt certificate!
certificate_alert_letsencrypt_about_to_expire Current certificate is about to expire. It should soon be renewed automatically.
certificate_alert_not_valid CRITICAL: Current certificate is not valid! HTTPS won't work at all!
certificate_alert_selfsigned WARNING: Current certificate is self-signed. Browsers will display a spooky warning to new visitors!
certificate_alert_unknown Unknown status
certificate_authority Certification authority
certificate_manage Manage SSL certificate
certificate_status Certificate status
configuration Configuration Configuratie
confirm_cert_install_LE Are you sure you want to install a Let's Encrypt certificate for this domain?
confirm_cert_manual_renew_LE Are you sure you want to manually renew the Let's Encrypt certificate for this domain now?
confirm_cert_regen_selfsigned Are you sure you want to regenerate a self-signed certificate for this domain?
confirm_cert_revert_to_selfsigned Are you sure you want to revert this domain to a self-signed certificate?
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Weet je zeker dat je je server wilt herstarten?