Key English Dutch
confirm_install_custom_app WARNING! Installing 3rd party applications may compromise the integrity and security of your system. You should probably NOT install it unless you know what you are doing. Are you willing to take that risk? Waarschuwing: applicaties van derden installeren kan de veiligheid van je systeem in gevaar brengen. Gebruik op eigen risico.
confirm_install_domain_root Are you sure you want to install this application on '/'? You will not be able to install any other app on {domain} Het zal niet meer mogelijk zijn om een andere app te installeren op {domain}. Verdergaan?
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Weet je zeker dat je je server wilt herstarten?
confirm_reboot_action_shutdown Are you sure you want to shutdown your server? Weet je zeker dat je je server wilt uitschakelen?
diagnosis_first_run The diagnosis feature will attempt to identify common issues on the different aspects of your server to make sure everything runs smoothly. Please do not panic if you see a bunch of errors right after setting up your server: it is precisely meant to help you to identify issues and guide you to fix them. The diagnosis will also run automatically twice a day and an email is sent to the administrator if issues are found. De diagnosefunctie probeert veel voorkomende problemen in verschillende aspecten van je server in kaart te brengen, om er zeker van te zijn dat alles gladjes verloopt. Geen paniek als er iets mis is meteen nadat je je server geïnstalleerd hebt: de diagnose is precies bedoeld voor het opsporen van problemen en het bieden van hulp bij het oplossen ervan. De diagnose draait ook automatisch tweemaal per dag, en er wordt een email naar de beheerder gestuurd als er problemen gevonden worden.
services Services Services
system_upgrade_btn Upgrade Upgrade
user_mailbox_quota Mailbox quota Mailbox quota