Key English Dutch
set_default Set default Zet als standaard
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost kwam een onverwachte fout tegen
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API reageert niet
app_state_notworking not working werkt niet
app_state_working working Werkt
confirm_service_restart Are you sure you want to restart {name}? Weet u zeker dat u {name} wilt herstarten?
confirm_app_change_url Are you sure you want to change the app access URL? Weet u zeker dat u de toegangs-URL van de app wilt wijzigen?
confirm_update_system Are you sure you want to update all system packages? Weet u zeker dat u alle systeempakketten wilt updaten?
confirm_upnp_disable Are you sure you want to disable UPnP? Weet je zeker dat je UPnP wilt uitschakelen?
confirm_upnp_enable Are you sure you want to enable UPnP? Weet je zeker dat je UPnP wilt activeren?
confirm_group_add_access_permission Are you sure you want to grant {perm} access to {name}? Such access significantly increases the attack surface if {name} happens to be a malicious person. You should only do so if you TRUST this person/group. Weet je zeker dat je toegang tot {perm} wilt verlenen aan {name}? Een dergelijke toegang vergroot het aanvalsoppervlak aanzienlijk, als {name} kwade bedoelingen heeft. Doe het alleen als je deze persoon of groep VERTROUWD.
confirm_firewall_disallow Are you sure you want to close port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Weet je zeker dat je poort {port} (protocol: {protocol}, verbinding: {connection}) wilt sluiten
confirm_firewall_allow Are you sure you want to open port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Weet je zeker, dat je poort {port} (protocol: {protocol}, connectie: {connection}) wilt openen
confirm_service_stop Are you sure you want to stop {name}? Weet je zeker dat je {name} wilt stoppen?
confirm_service_start Are you sure you want to start {name}? Weet je zeker dat je {name} wilt starten?
confirm_restore Are you sure you want to restore {name}? Weet je zeker dat je {name} wilt herstellen?
confirm_reboot_action_shutdown Are you sure you want to shutdown your server? Weet je zeker dat je je server wilt uitschakelen?
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Weet je zeker dat je je server wilt herstarten?
confirm_app_install Are you sure you want to install this application? Weet je zeker dat je deze toepassing wilt installeren?
confirm_update_specific_app Are you sure you want to update {app}? Weet je zeker dat je {app} wilt bijwerken?