Key English Nepali
all_apps All apps सबै अनुप्रयोगहरू
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: समूह / प्रयोगकर्ताहरूले हाल यो अनुप्रयोग पहुँच गर्न अनुमति दिइएको:
backup_content Backup content सामग्री ब्याकअप
begin Begin सुरु गर्नुहोस्