Key English Nepali
app_config_panel Config panel
app_config_panel_label Configure this app
app_config_panel_no_panel This application doesn't have any configuration available
app_info_access_desc Groups / users currently allowed to access this app: समूह / प्रयोगकर्ताहरूले हाल यो अनुप्रयोग पहुँच गर्न अनुमति दिइएको:
app_info_changeurl_desc Change the access URL of this application (domain and/or path). यस अनुप्रयोगको पहुँच यूआरएल परिवर्तन गर्नुहोस् (डोमेन र / वा मार्ग)।
app_info_change_url_disabled_tooltip This feature hasn't been implemented in this app yet यो सुविधा यस अनुप्रयोगमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन
app_info_default_desc Redirect domain root to this application ({domain}). यस ({domain}) अनुप्रयोगमा डोमेन रूटलाई पुनःनिर्देशित गर्नुहोस्।
app_info_uninstall_desc Remove this application. यस अनुप्रयोग हटाउनुहोस्।
app_install_custom_no_manifest No manifest.json file manifest.json छैन
app_install_parameters Install settings
applications Applications अनुप्रयोगहरू
app_make_default Make default पूर्वनिर्धारित बनाउनुहोस्
app_manage_label_and_tiles Manage label and tiles
app_no_actions This application doesn't have any actions यस अनुप्रयोगसँग कुनै कार्यहरू छैन
app_show_categories Show categories
app_state_highquality high quality उच्च गुणस्तर
app_state_highquality_explanation This app is well-integrated with YunoHost since at least a year.
app_state_inprogress not yet working अहिले सम्म काम गरिरहेको छैन
app_state_inprogress_explanation This maintainer of this app declared that this application is not ready yet for production use. BE CAREFUL! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले घोषणा गर्‍यो कि यो अनुप्रयोग उत्पादन प्रयोगको लागि अझै तयार छैन। होस् गर!
app_state_lowquality low quality कम गुणस्तर