Key English Nepali
password Password पासवर्ड
ok OK ठिक छ
configuration Configuration कन्फिगरेसन
close Close बन्द
check Check जाँच गर्नुहोस्
both Both दुबै
begin Begin सुरु गर्नुहोस्
backup_new New backup नयाँ ब्याकअप
backup_create Create a backup ब्याकअप सिर्जना गर्नुहोस्
backup_content Backup content सामग्री ब्याकअप
backup_action Backup ब्याकअप
backup Backup ब्याकअप
archive_empty Empty archive खाली अभिलेख
app_state_working working काम गर्दै
app_state_notworking_explanation This maintainer of this app declared it as 'not working'. IT WILL BREAK YOUR SYSTEM! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले यसलाई 'काम गरिरहेको छैन' भनेर घोषणा गर्‍यो। यसले तपाईंको प्रणाली बिगार्न सक्छ !
app_state_notworking not working काम गरिरहेको छैन
app_state_lowquality_explanation This app may be functional, but may still contain issues, or is not fully integrated with YunoHost, or it does not respect the good practices. यो अनुप्रयोग कार्यात्मक हुन सक्छ, तर अझै पनी मुद्दाहरू समावेश हुन सक्छ, वा YunoHost संग पूर्ण एकीकृत छैन, वा यसले राम्रो अभ्यासहरूको सम्मान गर्दैन।
app_state_lowquality low quality कम गुणस्तर
app_state_inprogress_explanation This maintainer of this app declared that this application is not ready yet for production use. BE CAREFUL! यस अनुप्रयोगको मर्मतकर्ताले घोषणा गर्‍यो कि यो अनुप्रयोग उत्पादन प्रयोगको लागि अझै तयार छैन। होस् गर!
app_state_inprogress not yet working अहिले सम्म काम गरिरहेको छैन