Key English Nepali
app_state_highquality high quality उच्च गुणस्तर
app_state_working working काम गर्दै
applications Applications अनुप्रयोगहरू
archive_empty Empty archive खाली अभिलेख
backup Backup ब्याकअप
backup_action Backup ब्याकअप
backup_content Backup content सामग्री ब्याकअप
backup_create Create a backup ब्याकअप सिर्जना गर्नुहोस्
backup_new New backup नयाँ ब्याकअप
begin Begin सुरु गर्नुहोस्
both Both दुबै
check Check जाँच गर्नुहोस्
close Close बन्द
configuration Configuration कन्फिगरेसन
ok OK ठिक छ
password Password पासवर्ड