Key English Galician
diagnosis_first_run The diagnosis feature will attempt to identify common issues on the different aspects of your server to make sure everything runs smoothly. Please do not panic if you see a bunch of errors right after setting up your server: it is precisely meant to help you to identify issues and guide you to fix them. The diagnosis will also run automatically twice a day and an email is sent to the administrator if issues are found. A ferramenta de diagnóstico intentará identificar problemas habituais en diferentes ámbitos do teu servidor para ter a certeza de que todo funciona como debe. Non te preocupes se ves moitos erros cando finalizas a configuración do servidor: para iso está a ferramenta, para axudarche a identificar os problemas e guiarte coa solución. O diagnóstico execútase automáticamente un par de veces ao día e envíase un email á usuaria administradora se se atopan problemas.
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Fallou a autenticación na API da empresa rexistradora. Serán incorrectas as <a href='#/domains/{domain}/config'>credenciais</a>? (Erro: {error})
experimental Experimental Experimental
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Vas definir un novo contrasinal de administración. O contrasinal debe ter polo menos 8 caracteres - aínda que é mellor que teña máis (por exemplo unha frase de paso) e/ou utilices varios tipos de caracteres (maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Vas establecer un novo contrasinal de usuaria. O contrasinal debe ter polo menos 8 caracteres - aínda que é aconsellable que sexa máis longo (ex. unha frase) e/ou utilices diferentes tipos de caracteres (maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
postinstall.title Postinstall Postinstall