Key English Galician
revert_to_selfsigned_cert_message If you really want to, you can reinstall a self-signed certificate. (Not recommended) Se realmente queres facelo, podes reinstalar o certificado auto-asinado. (Non se recomenda)
revert_to_selfsigned_cert Revert to a self-signed certificate Volver a un certificado auto-asinado
purge_user_data_checkbox Purge {name}'s data? (This will remove the content of its home and mail directories.) Purgar os datos de {name}? (Esto vai eliminar o contido do seu /home e directorio de email.)
purge_user_data_warning Purging user's data is not reversible. Be sure you know what you're doing! A eliminación dos datos da usuaria non é reversible. Ten a certeza de que sabes o que estás a facer!