Key English Finnish
confirm_cert_regen_selfsigned Are you sure you want to regenerate a self-signed certificate for this domain? Oletko varma että haluat uudelleenluoda itse allekirjoitetun sertifikaatin tähän domainiin?
confirm_service_restart Are you sure you want to restart {name}? Haluatko varmasti käynnistää uudelleen {name}?
confirm_restore Are you sure you want to restore {name}? Haluatko varmasti palauttaa {name}?
confirm_cert_revert_to_selfsigned Are you sure you want to revert this domain to a self-signed certificate? Haluatko varmasti palata itse allekirjoitettuun sertifikaattiin tässä domainissa?
confirm_reboot_action_shutdown Are you sure you want to shutdown your server? Haluatko varmasti sammuttaa palvelimesi?
confirm_service_start Are you sure you want to start {name}? Haluatko varmasti käynnistää {name}?
confirm_service_stop Are you sure you want to stop {name}? Haluatko varmasti sammuttaa {name}?
confirm_uninstall Are you sure you want to uninstall {name}? Haluatko varmasti poistaa {name}?
confirm_update_apps Are you sure you want to update all applications? Haluatko varmasti päivittää kaikki sovellukset?
confirm_update_system Are you sure you want to update all system packages? Haluatko varmasti päivittää kaikki järjestelmäpaketit?
confirm_update_specific_app Are you sure you want to update {app}? Haluatko varmasti päivittää sovelluksen {app}?
domain.dns.auto_config_ok Automatic configuration seems to be OK! Automaattinen konfigurointi näyttää olevan OK!
domain.dns.auto_config Automatic DNS records configuration Automaattinen DNS-tietueiden määritys
backup Backup Varmuuskopio
backup_action Backup Aloita varmuuskopio
backup_content Backup content Varmuuskopion sisältö
diagnosis_experimental_disclaimer Be aware that the diagnosis feature is still experimental and being polished, and it may not be fully reliable. Huomaa, että diagnoositoiminto on vielä kokeiluasteella ja sitä hiotaan, eikä se välttämättä ole täysin luotettava.
group_explain_visitors_needed_for_external_client Be careful that you need to keep some applications allowed to visitors if you intend to use them with external clients. For example, this is the case for Nextcloud if you intend to use a synchronization client on your smartphone or desktop computer. Varo, että sinun on pidettävä jotkin sovellukset sallittuina vierailijoille, jos aiot käyttää niitä ulkoisten sovellusten kanssa. Tämä koskee esimerkiksi Nextcloudia, jos aiot käyttää synkronointisovellusta puhelimessa tai tietokoneessa.
begin Begin Aloita
both Both Molemmat