Key English Finnish
confirm_group_add_access_permission Are you sure you want to grant {perm} access to {name}? Such access significantly increases the attack surface if {name} happens to be a malicious person. You should only do so if you TRUST this person/group. Oletko varma että haluat antaa oikeuden {perm} käyttäjälle {name}? Tällainen pääsy lisää merkittävästi hyökkäysriskiä jos käyttäjä {name} on pahaa tekevä ihminen. Tee tämä vain, jos luotat kyseiseen henkilöön/ryhmään.
confirm_app_install Are you sure you want to install this application? Oletko varma että haluat asentaa tämän sovelluksen?
confirm_install_domain_root Are you sure you want to install this application on '/'? You will not be able to install any other app on {domain} Oletko varma että haluat asentää tämän sovelluksen osoitteeseen '/'? Sinä et voi asentaa muita sovelluksia domainiin {domain}
confirm_app_default Are you sure you want to make this app default? Haluatko varmasti asettaa tämän sovelluksen oletukseksi?
confirm_firewall_allow Are you sure you want to open port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Haluatko varmasti avata portin {port} (protokooli: {protocol}, yhteys: {connection})
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Haluatko varmasti käynnistää palvelimesi uudelleen?
confirm_service_restart Are you sure you want to restart {name}? Haluatko varmasti käynnistää uudelleen {name}?
confirm_restore Are you sure you want to restore {name}? Haluatko varmasti palauttaa {name}?
confirm_reboot_action_shutdown Are you sure you want to shutdown your server? Haluatko varmasti sammuttaa palvelimesi?
confirm_service_start Are you sure you want to start {name}? Haluatko varmasti käynnistää {name}?
confirm_service_stop Are you sure you want to stop {name}? Haluatko varmasti sammuttaa {name}?
confirm_uninstall Are you sure you want to uninstall {name}? Haluatko varmasti poistaa {name}?
confirm_update_apps Are you sure you want to update all applications? Haluatko varmasti päivittää kaikki sovellukset?
confirm_update_system Are you sure you want to update all system packages? Haluatko varmasti päivittää kaikki järjestelmäpaketit?
confirm_update_specific_app Are you sure you want to update {app}? Haluatko varmasti päivittää sovelluksen {app}?
domain.dns.methods.auto Automatic
domain.dns.auto_config_ok Automatic configuration seems to be OK! Automaattinen konfigurointi näyttää olevan OK!
domain.dns.auto_config Automatic DNS records configuration Automaattinen DNS-tietueiden määritys
backup Backup Varmuuskopio
backup_action Backup Aloita varmuuskopio