Key English Finnish
domain_add_dns_doc … and I have <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>set my DNS correctly</a>. .. ja olen <a href='//yunohost.org/dns_config' target='_blank'>asettanut DNS:n oikein</a>.
domain_add_dyndns_doc … and I want a dynamic DNS service. .. ja haluan dynaamisen DNS-palvelun.
applications Applications Sovellukset
logs_app Apps logs Sovelluksien lokit
confirm_app_change_url Are you sure you want to change the app access URL? Haluatko varmasti vaihtaa sovelluksen URL-Osoitten?
confirm_change_maindomain Are you sure you want to change the main domain? Haluatko varmasti vaihtaa pääverkkotunnuksen?
confirm_firewall_disallow Are you sure you want to close port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Haluatko varmasti sulkea portin {port} (protokooli: {protocol}, yhteys: {connection})
confirm_delete Are you sure you want to delete {name}? Oletko varma että haluat poistaa {name}?
users_import_confirm_destructive Are you sure you want to delete users that are not present in this file? Oletko varma että haluat poistaa käyttäjiä jotka eivät ole tässä tiedostossa?
confirm_upnp_disable Are you sure you want to disable UPnP? Haluatko varmasti ottaa UPnP:n pois käytöstä?
confirm_upnp_enable Are you sure you want to enable UPnP? Haluatko varmasti laittaa UPnP:n päälle?
domain.dns.push_force_confirm Are you sure you want to force push all suggested dns records? Be aware that it may overwrite manually or important default records set by you or your registrar. Haluatko varmasti pakottaa kaikki ehdotetut dns-tietueet? Huomaa, että se saattaa korvata manuaalisesti tai tärkeät oletustietueet, jotka sinä tai rekisterinpitäjäsi olet asettanut.
confirm_group_add_access_permission Are you sure you want to grant {perm} access to {name}? Such access significantly increases the attack surface if {name} happens to be a malicious person. You should only do so if you TRUST this person/group. Oletko varma että haluat antaa oikeuden {perm} käyttäjälle {name}? Tällainen pääsy lisää merkittävästi hyökkäysriskiä jos käyttäjä {name} on pahaa tekevä ihminen. Tee tämä vain, jos luotat kyseiseen henkilöön/ryhmään.
confirm_cert_install_LE Are you sure you want to install a Let's Encrypt certificate for this domain? Oletko varma että haluat asentaa Let's Encrypt-sertifikaatin tähän domainiin?
confirm_app_install Are you sure you want to install this application? Oletko varma että haluat asentaa tämän sovelluksen?
confirm_install_domain_root Are you sure you want to install this application on '/'? You will not be able to install any other app on {domain} Oletko varma että haluat asentää tämän sovelluksen osoitteeseen '/'? Sinä et voi asentaa muita sovelluksia domainiin {domain}
confirm_app_default Are you sure you want to make this app default? Haluatko varmasti asettaa tämän sovelluksen oletukseksi?
confirm_cert_manual_renew_LE Are you sure you want to manually renew the Let's Encrypt certificate for this domain now? Haluatko varmasti manuaalisesti uusia Let's Encrypt-sertifikaatin tähän domainiin nyt?
confirm_firewall_allow Are you sure you want to open port {port} (protocol: {protocol}, connection: {connection}) Haluatko varmasti avata portin {port} (protokooli: {protocol}, yhteys: {connection})
confirm_reboot_action_reboot Are you sure you want to reboot your server? Haluatko varmasti käynnistää palvelimesi uudelleen?