Key English Finnish
mailbox_quota_example 700M is a CD, 4700M is a DVD 700M on CD-levyn kokoinen, 4700M on DVD:n
action Action Toiminta
human_routes.firewall.ports {action} port {port} ({protocol}, {connection}) {action} portti {port} ({protocol}, {connection})
app_actions Actions Toiminnot
human_routes.firewall.upnp {action} UPnP {action UPnP
add Add Lisää
user_emailaliases_add Add a mail alias Lisää sähköposti-alias
user_emailforward_add Add a mail forward Lisää postin edelleenlähetys-osoite
group_add_permission Add a permission Lisää oikeus
group_add_member Add a user Lisää käyttäjä
domain_add Add domain Lisää domain
human_routes.domains.add Add domain '{name}' Lisää domain '{name}'
human_routes.groups.add Add '{user}' to group '{name}' Lisää käyttäjä '{user}' ryhmään '{name}'
administration_password Administration password Järjestelmänvalvojan salasana
all All Kaikki
all_apps All apps Kaikki sovellukset
system_apps_nothing All apps are up to date! Kaikki sovellukset ovat ajan tasalla!
human_routes.permissions.add Allow '{name}' to access '{perm}' Anna käyttäjälle '{name}' oikeus '{perm}'
system_packages_nothing All system packages are up to date! Kaikki järjestelmäpaketit ovat ajan tasalla!
group_all_users All users Kaikki käyttäjät