Key English Finnish
from_to from {0} to {1} {0}:stä {1}:een
mailbox_quota_example 700M is a CD, 4700M is a DVD 700M on CD-levyn kokoinen, 4700M on DVD:n
human_routes.firewall.ports {action} port {port} ({protocol}, {connection}) {action} portti {port} ({protocol}, {connection})
human_routes.firewall.upnp {action} UPnP {action UPnP
select_none Select none Älä valitse mitään
since since alkaen
begin Begin Aloita
logs_started_at Start Aloita
start Start Aloita
backup_action Backup Aloita varmuuskopio
human_routes.permissions.add Allow '{name}' to access '{perm}' Anna käyttäjälle '{name}' oikeus '{perm}'
tools_webadmin.experimental_description Gives you access to experimental features. These are considered unstable and may break your system.<br> Enable this only if you know what you are doing. Antaa sinulle oikeudet kokeellisiin ominaisuuksiin. Näitä pidetään epävakaina ja ne voivat rikkoa järjestelmäsi. <br> Ota tämä käyttöön vain, jos tiedät, mitä olet tekemässä.
form_errors.maxValue Value must be a number equal or lesser than {max}. Arvon on oltava luku, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin {max}.
form_errors.minValue Value must be a number equal or greater than {min}. Arvon on oltava luku, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin {min}.
form_errors.between Value must be between {min} and {max}. Arvon on oltava {min} ja {max} välillä.
form_errors.number Value must be a number. Arvon täytyy olla numero.
form_errors.alpha Value must be alphabetical characters only. Arvo saa olla vain aakkosellisia merkkejä.
form_errors.alphalownum_ Value must be lower-case alphanumeric and underscore characters only. Arvo saa olla vain pieniä aakkosnumeerisia ja alleviivattuja merkkejä.
install Install Asenna
app_install_parameters Install settings Asenna asetukset