Key English Finnish
api.reconnecting.success The server is now reachable! You can try to login Palvelin on nyt tavoitettavissa! Voit yrittää kirjautua sisään
api_error.error_message Error message: Virhe viesti:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Sinun kannattaisi hakea apua <a href="https://forum.yunohost.org/">foorumilla</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">chätissä</a> tämän ongelman korjaamiseksi, tai raportoida bugi <a href="https://github.com/YunoHost/issues">bugtrackerissa</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä sinua autavalle henkilölle:
api_error.server_said While processing the action the server said: Toimenpiteen käsittelyn aikana palvelin sanoi:
api_error.sorry Really sorry about that. Suokaa anteeksi.
api_error.view_error View error Näytä virhe
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost kohtasi odottamattoman virheen
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error YunoHost kohtasi virheen
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error YunoHost kohtasi sisäisen virheen
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route YunoHost API ei löytänyt reittiä
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API ei vastaa
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost kohtasi yhteysvirheen
all_apps All apps Kaikki sovellukset
api_not_found Seems like the web-admin tried to query something that doesn't exist. Näyttää siltä, että web-järjestelmänvalvoja yritti kysyä jotain, jota ei ole olemassa.
api_not_responding The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted? YunoHost API ei vastaa. Ehkä 'yunohost-api' on kaatunut tai käynnsityi uudelleen?
api_waiting Waiting for the server's response... Odotetaan palvelimen vastausta...
app_actions Actions Toiminnot
app_actions_label Perform actions Suorita toimia
app_choose_category Choose a category Valitse kategoria