Key English Finnish
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Rekisterinpitäjän API:n todennus epäonnistui. Todennäköisesti <a href='#/domains/{domain}/config'>tunnukset</a> ovat väärin? (Virhe:{error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Olet nyt määrittelemässä uutta järjestelmänvalvojan salasanaa. Salasanan tulisi olla vähintään 8 merkkiä - on kuitenkin hyvä käytäntö käyttää pidempää salasanaa (tai salalausetta) ja/tai käyttää erilaisia merkkejä (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Olet nyt määrittelemässä uutta käyttäjän salasanaa. Salasanan tulisi olla vähintään 8 merkkiä - on kuitenkin hyvä käytäntö käyttää pidempää salasanaa (tai salalausetta) ja/tai käyttää erilaisia merkkejä (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä).