Key English Finnish
action Action Toiminta
add Add Lisää
address.domain_description.domain Choose a domain. Valitse verkkotunnus.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Valitse verkkotunnus sähköpostillesi.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Valitse aliverkkotunnus.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Valitse sähköpostiosoitteesi paikallinen osa.
administration_password Administration password Järjestelmänvalvojan salasana
all All Kaikki
all_apps All apps Kaikki sovellukset
api_error.error_message Error message: Virhe viesti:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Sinun kannattaisi hakea apua <a href="https://forum.yunohost.org/">foorumilla</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">chätissä</a> tämän ongelman korjaamiseksi, tai raportoida bugi <a href="https://github.com/YunoHost/issues">bugtrackerissa</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä sinua autavalle henkilölle:
api_error.server_said While processing the action the server said: Toimenpiteen käsittelyn aikana palvelin sanoi:
api_error.sorry Really sorry about that. Suokaa anteeksi.
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error YunoHost kohtasi virheen
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost kohtasi yhteysvirheen
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost kohtasi odottamattoman virheen
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error YunoHost kohtasi sisäisen virheen
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route YunoHost API ei löytänyt reittiä
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API ei vastaa