Key English Finnish
tools_yunohost_settings YunoHost settings
api_errors_titles.APIError YunoHost encountered an unexpected error YunoHost kohtasi odottamattoman virheen
api_errors_titles.APIInternalError YunoHost encountered an internal error YunoHost kohtasi sisäisen virheen
api_errors_titles.APIBadRequestError YunoHost encountered an error YunoHost kohtasi virheen
api_errors_titles.APIConnexionError YunoHost encountered a connection error YunoHost kohtasi yhteysvirheen
hook_conf_ynh_settings YunoHost configurations YunoHost konfiguraatiot
form_errors.appRepoUrl YunoHost app repository URLs are expected to look like https://domain.tld/path/to/repo_ynh YunoHost-sovellus repojen URL-osoitteiden odotetaan näyttävän seuraavalta: https://domain.tld/path/to/repo_ynh
api_errors_titles.APINotRespondingError YunoHost API is not responding YunoHost API ei vastaa
api_errors_titles.APINotFoundError YunoHost API could not find a route YunoHost API ei löytänyt reittiä
yunohost_admin YunoHost Admin YunoHostin ylläpitö
error_modify_something You should modify something Sinun pitäisi muuttaa jotain
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Sinun kannattaisi hakea apua <a href="https://forum.yunohost.org/">foorumilla</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">chätissä</a> tämän ongelman korjaamiseksi, tai raportoida bugi <a href="https://github.com/YunoHost/issues">bugtrackerissa</a>.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Palvelimesi on sammumassa eikä ole enää tavoitettavissa. Kytke se takaisin päälle, ja kirjautumiskehote tulee näkyviin heti, kun palvelin on tavoitettavissa.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Palvelimesi käynnistyy uudelleen, eikä se ole tavoitettavissa vähään aikaan. Sisäänkirjautumiskehote tulee näkyviin heti, kun palvelin on tavoitettavissa.
domain_add_dyndns_forbidden You have already subscribed to a DynDNS domain, you can ask to remove your current DynDNS domain on the forum <a href='//forum.yunohost.org/t/nohost-domain-recovery-suppression-de-domaine-en-nohost-me-noho-st-et-ynh-fr/442'>in the dedicated thread</a>. Olet jo tilannut DynDNS-verkkotunnuksen, voit pyytää nykyisen DynDNS-verkkotunnuksesi poistamista foorumilla <a href='//forum.yunohost.org/t/nohost-domain-recovery-suppression-de-domaine-en-nohost-me-noho-st-et-ynh-fr/442'>tässä langassa</a>.
group_format_name_help You can use alpha-numeric chars and underscore Voit käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja alleviivausmerkkejä
postinstall_intro_3 You can obtain more information by visiting the <a href='//yunohost.org/en/install/hardware:vps_debian#fa-cog-proceed-with-the-initial-configuration' target='_blank'>appropriate documentation page</a> Saat lisätietoja vierailemalla <a href='//yunohost.org/en/install/hardware:vps_debian#fa-cog-proceed-with-the-initial-configuration' target='_blank'>asianmukaisella dokumentointisivulla</a>
domain_delete_forbidden_desc You cannot remove '{domain}' since it's the default domain, you need to choose another domain (or <a href='#/domains/add'>add a new one</a>) and set it as the default domain to be able to remove this one. Sinä et voi poistaa domainia '{domain}' sillä se on sinun oletus domain, sinun pitää valita toinen domain (tai <a href='#/domains/add'>lisätä uusi</a>) ja asettää tämä oletus domainiksi että voit poistaa tämän.
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Olet nyt määrittelemässä uutta käyttäjän salasanaa. Salasanan tulisi olla vähintään 8 merkkiä - on kuitenkin hyvä käytäntö käyttää pidempää salasanaa (tai salalausetta) ja/tai käyttää erilaisia merkkejä (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä).
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Olet nyt määrittelemässä uutta järjestelmänvalvojan salasanaa. Salasanan tulisi olla vähintään 8 merkkiä - on kuitenkin hyvä käytäntö käyttää pidempää salasanaa (tai salalausetta) ja/tai käyttää erilaisia merkkejä (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä).