Key English Finnish
revert_to_selfsigned_cert_message If you really want to, you can reinstall a self-signed certificate. (Not recommended) Jos todellakin haluat, voit uudelleenasentaa itse allekirjoitetun sertifikaatin. (Ei suositella)
revert_to_selfsigned_cert Revert to a self-signed certificate Palaa itse allekirjoitettuun sertifikaattiin
purge_user_data_checkbox Purge {name}'s data? (This will remove the content of its home and mail directories.) Puhdista käyttäjän {name} tiedot? (Tämä poistaa hänen tiedostot koti ja sähköposti kansioistaan.)
purge_user_data_warning Purging user's data is not reversible. Be sure you know what you're doing! Käyttäjän datan puhdistamista ei voi perus. Varmista, että tiedät mitä teet!