Key English Finnish
action Action Toiminta
add Add Lisää
address.domain_description.domain Choose a domain. Valitse verkkotunnus.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Valitse verkkotunnus sähköpostillesi.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Valitse aliverkkotunnus.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Valitse sähköpostiosoitteesi paikallinen osa.
administration_password Administration password Järjestelmänvalvojan salasana
all All Kaikki
all_apps All apps Kaikki sovellukset
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...](Katso historiasta täydet logit)
api.processing The server is processing the action... Palvelin käsittelee toimintoa.
api.query_status.error Unsuccessful Epäonnistui
api.query_status.pending In progress Käynnissä
api.query_status.success Successfully completed Onnistuneesti suoritettu
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Onnistui virheillä tai hälytyksillä
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Näyttää siltä, että palvelin ei vastaa. Voit yrittää muodostaa yhteyden uudelleen tai yrittää suorittaa `systemctl restart yunohost-api` ssh:n kautta.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Palvelimesi käynnistyy uudelleen, eikä se ole tavoitettavissa vähään aikaan. Sisäänkirjautumiskehote tulee näkyviin heti, kun palvelin on tavoitettavissa.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Palvelimesi on sammumassa eikä ole enää tavoitettavissa. Kytke se takaisin päälle, ja kirjautumiskehote tulee näkyviin heti, kun palvelin on tavoitettavissa.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Yhteys palvelimeen on suljettu tuntemattomasta syystä.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Yhteys palvelimeen on suljettu YunoHostin päivityksen vuoksi. Odotamme, että palvelin on jälleen tavoitettavissa…