Key English Basque
app.install.problems.inprogress This application is still experimental (if not explicitly not working) and it is likely to break your system! You should probably NOT install it unless you know what you are doing. Aplikazio hau esperimentala da oraindik (edo ez dabil) eta litekeena da zure sistema apurtzea! EZ zenuke instalatu beharko zertan ari zaren ez badakizu.
app.install.problems.lowquality This application may work but is not well-integrated in YunoHost. Some features such as single sign-on and backup/restore might not be available, or it does not respect the good practices. Litekeena da aplikazioa ibiltzea baina ez dago YunoHosten ondo integratuta. Baliteke Saio Bakarra (SSO) edota babeskopia / lehengoratzea bezalako ezaugarri batzuk erabilgarri ez egotea, edo gidalerroak ez errespetatzea.
app.install.problems.version This application requires YunoHost >= {required} but your current installed version is {current}, consider first upgrading YunoHost. Aplikazio honek YunoHost {required} edo bertsio berriagoa behar du, baina unean instalatuta daukazuna {current} da; aztertu YunoHost eguneratzea.
app.integration.ldap.false Does not use YunoHost accounts to login (LDAP) Ez du YunoHosten kontua erabiltzen saioa hasteko (LDAP); kontu bat sortu beharko da aplikazioan bertan
app.integration.ldap.true Use YunoHost accounts to login (LDAP) YunoHosten kontuarekin hasi daiteke saioa (LDAP)
app.integration.multi_instance.false Can be installed only once Behin bakarrik instala daiteke
app.integration.multi_instance.true Can be installed several times Behin baino gehiagotan instala daiteke
app.integration.sso.false Single sign-on is not available (SSO) Saio Bakarra (SSO) ez dago erabilgarri
app.integration.sso.? No information about SSO integration Ez dago SSO-i buruzko informaziorik
app.links.code Official code repository Kode gordailu (repository) ofiziala
app.links.package YunoHost package repository Yunohosten paketearen gordailua (repository)
app.potential_alternative_to Potential alternative to: Honen baliokide izan daiteke:
app.upgrade.confirm.title Confirm app upgrades Baieztatu aplikazioen bertsio-berritzeak
app.upgrade.notifs.pre.alert You should check those notifications before upgrading, there might be important stuff to know. Jakinarazpen horiek aztertu beharko zenituzke bertsio-berritu baino lehen, agian jakin beharreko zerbait diote.
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Ezinezkoa izan da erregistro-enpresaren APIa erabiliz saioa hastea. Ziurrenik <a href='#/domains/{domain}/config'>datuak</a> ez dira zuzenak. (Errorea: {error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Administrazio-pasahitz berri bat ezartzear zaude. Pasahitzak 8 karaktere izan beharko lituzke gutxienez, baina ondo legoke pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak gehitzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Erabiltzaile-pasahitz berri bat ezartzear zaude. Pasahitzak 8 karaktere izan beharko lituzke gutxienez, baina ondo legoke pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak gehitzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
human_routes.apps.dismiss_notification Dismiss notification for '{name}' Baztertu '{name}' aplikazioaren jakinarazpenak