Key English Basque
domain_dns_conf_is_just_a_recommendation This page shows you the *recommended* configuration. It does *not* configure the DNS for you. It is your responsibility to configure your DNS zone in your DNS registrar according to this recommendation. Orri honetan *iradokitutako* ezarpenak agertzen dira. *Ez* du DNSa zure ordez konfiguratuko. Zure ardura da DNS guneak zure DNS erregistro-enpresaren gomendioen arabera ezartzea.
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API. Most probably the <a href='#/domains/{domain}/config'>credentials</a> are incorrect? (Error: {error}) Ezinezkoa izan da erregistro-enpresaren APIan balioztatzea. Ziurrenik <a href='#/domains/{domain}/config'>datuak</a> ez dira zuzenak. (Errorea: {error})
domain_dns_push_managed_in_parent_domain The automatic DNS records feature is managed in the parent domain <a href='#/domains/{parent_domain}/dns'>{parent_domain}</a>. DNS ezarpen automatikoen funtzioa <a href='#/domains/{parent_domain}/dns'>{parent_domain}</a> domeinu nagusiak kudeatzen du.
domain_dns_push_not_applicable The automatic DNS records feature is not applicable to domain {domain},<br> You should manually configure your DNS records following the <a href='https://yunohost.org/dns'>documentation</a> and the suggested configuration below. DNS ezarpenen funtzio automatikoa ezin da {domain} domeinuarekin erabili.<br>Eskuz konfiguratu beharko dituzu DNS ezarpenak <a href='https://yunohost.org/dns'>dokumentazioa</a>ri jarraituz eta ondoren proposatutako balioei erreparatuz.
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Administrazio-pasahitz berri bat ezartzear zaude. Pasahitzak zortzi karaktere izan behar ditu gutxienez, baina ondo legoke pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak gehitzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Administrazio-pasahitz berri bat ezartzear zaude. Pasahitzak zortzi karaktere izan behar ditu gutxienez, baina ondo legoke pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak gehitzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
upnp_disabled UPnP is disabled. UPnP ez dago gaituta.
upnp_enabled UPnP is enabled. UPnP gaituta dago.