Key English Basque
action Action Eragiketa
add Add Gehitu
address.domain_description.domain Choose a domain. Aukeratu domeinua.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Aukeratu posta elektronikorako domeinua.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Aukeratu azpidomeinua.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Aukeratu helbide elektronikorako domeinua.
administration_password Administration password Administrazio-pasahitza
all All Guztia
all_apps All apps Aplikazio guztiak
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (ikuskatu historia erregistro osoetarako)
api.processing The server is processing the action... Zerbitzaria eragiketa exekutatzen ari da…
api.query_status.error Unsuccessful Ezinezkoa izan da
api.query_status.pending In progress Martxan
api.query_status.success Successfully completed Arrakastaz amaitu da
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Arrakastaz amaitu da, errore edo jakinarazpenekin
api.reconnecting.failed Looks like the server is not responding. You can try to reconnect again or try to run `systemctl restart yunohost-api` thru ssh. Badirudi zerbitzaria ez dela erantzuten ari. SSH bidez berriro konektatzen saia zaitezke `systemctl restart yunohost-api` exekutatuz.
api.reconnecting.reason.reboot Your server is rebooting and will not be reachable for some time. A login prompt will be available as soon as the server is reachable. Zerbitzaria berrabiarazten ari da eta ez da erabilgarri egongo tarte batez. Saioa hasteko galdegingo zaizu zerbitzaria berriro ere erabilgarri dagoenean.
api.reconnecting.reason.shutdown Your server is shutting down and is no longer reachable. Turn it back on and a login prompt will be available as soon as the server is reachable. Zerbitzari itzaltzen ari da eta aurrerantzean ez da erabilgarri egongo. Piztu ezazu berriro eta saioa hasteko galdegingo zaizu zerbitzaria berriro erabilgarri dagoenean.
api.reconnecting.reason.unknown Connection with the server has been closed for unknown reasons. Itxi da komunikazioa zerbitzariarekin, ez da zergatia ezagutzen.
api.reconnecting.reason.upgrade_system Connection with the server has been closed due to YunoHost upgrade. Waiting for the server to be reachable again… Zerbitzariarekin konexioa moztu da YunoHost eguneratzen ari delako. Zerbitzaria berriro erabilgarri egoteko zain…