Key English Czech
action Action Akce
add Add Přidat
address.domain_description.domain Choose a domain. Vyberte doménu.
address.domain_description.email Choose a domain for your email. Vyberte doménu pro váš email.
address.local_part_description.domain Choose a subdomain. Vyberte poddoménu.
address.local_part_description.email Choose a local part for your email. Vyberte email pro poddoménu.
administration_password Administration password Heslo správce
all All Všechno
all_apps All apps Všechny aplikace
api.partial_logs [...] (check in history for full logs) [...] (zkontrolujte historii v logách)
api.processing The server is processing the action... Server zpracovává akci...
api.query_status.error Unsuccessful Neúspěšné
api.query_status.pending In progress Ve zpracování
api.query_status.success Successfully completed Úspěšně dokončeno
api.query_status.warning Successfully completed with errors or alerts Úspěšně dokončeno avšak s chybami nebo výstrahami
api_error.error_message Error message: Chybová zpráva:
api_error.help You should look for help on <a href="https://forum.yunohost.org/">the forum</a> or <a href="https://chat.yunohost.org/">the chat</a> to fix the situation, or report the bug on <a href="https://github.com/YunoHost/issues">the bugtracker</a>. Pro vyhledání pomoci navštivte <a href="https://forum.yunohost.org/">fórum</a> nebo <a href="https://chat.yunohost.org/">chat</a>, případně nahlašte chybu na <a href="https://github.com/YunoHost/issues">Github bugtracker</a>.
api_error.info The following information might be useful for the person helping you: Následující informace mohou být užitečné při řešení problému:
api_error.server_said While processing the action the server said: Odpověď serveru během zpracování akce:
api_error.sorry Really sorry about that. Za toto se omlouváme.