Key English Czech
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new admin password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Nyní definujte nové administrační heslo. Heslo by mělo obsahovat minimálně 8 znaků, avšak je doporučeno používat delší (např. ve tvaru více slov) při využití různých znaků (velká, malá, čísla a speciální znaky).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters - though it is good practice to use longer password (i.e. a passphrase) and/or to use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Nyní zvolte nové heslo uživatele. Heslo by mělo být minimálně 8 znaků dlouhé, avšak je dobrou taktikou jej mít delší (např. použít více slov) a použít kombinaci znaků (velké, malé, čísla a speciální znaky).