Key English Catalan
api.query_status.pending In progress
api_error.error_message Error message:
add Add Afegir
api.processing The server is processing the action... El servidor està processant l'acció...