Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/yunohost/moulinette/ca/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 48,
  "next": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-17T12:39:34.139694Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1013,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1013/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/15689/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-03-17T16:17:39.940694Z",
      "action": 5,
      "target": "Info:",
      "id": 1206,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1206/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-19T00:50:14.084943Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1853,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1853/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-13T10:15:19.252419Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 4243,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4243/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-13T10:15:41.634015Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 4275,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4275/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/15715/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:36:49.957975Z",
      "action": 5,
      "target": "Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file:s} (causa: {error:s})",
      "id": 4538,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4538/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/25169/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:38:31.011899Z",
      "action": 5,
      "target": "El fitxer TOML ha estat corromput en la lectura des de {ressource:s} (motiu: {error:s})",
      "id": 4539,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4539/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/15715/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:38:51.218391Z",
      "action": 2,
      "target": "Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file:s} (motiu: {error:s})",
      "id": 4540,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4540/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/25170/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:40:19.552721Z",
      "action": 5,
      "target": "Hi ha una altra comanda de YunoHost en execució, s'executarà aquesta comanda un cop l'anterior hagi acabat",
      "id": 4542,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4542/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/25171/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:40:48.528524Z",
      "action": 5,
      "target": "Encara en espera…",
      "id": 4543,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4543/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/25172/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:41:42.705057Z",
      "action": 5,
      "target": "l'altra ordre tot just ha acabat, ara s'executarà aquesta ordre",
      "id": 4544,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4544/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/25170/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-08-21T08:42:14.288417Z",
      "action": 2,
      "target": "Hi ha una altra ordre de YunoHost en execució, s'executarà aquesta ordre un cop l'anterior hagi acabat",
      "id": 4545,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4545/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-27T22:33:47.500846Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 4638,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/4638/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-09-20T20:45:33.026649Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 6044,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/6044/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-09-20T20:45:38.032231Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 6071,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/6071/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/15690/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/xaloc33/",
      "timestamp": "2019-10-10T08:26:06.552067Z",
      "action": 5,
      "target": "Ja hi ha una operació de YunoHost en curs. Espereu a que s'acabi abans d'executar-ne una altra.",
      "id": 8494,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/8494/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-26T18:15:27.567087Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 13164,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/13164/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-26T18:15:30.455509Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 13174,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/13174/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-26T18:15:36.891199Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 13201,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/13201/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/moulinette/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/moulinette/ca/",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/yunohost/",
      "author": null,
      "timestamp": "2020-04-15T11:55:54.437540Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 14154,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/14154/"
    }
  ]
}