Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/yunohost/admin/ca/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 178,
  "next": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-17T12:35:31.789667Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 942,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/942/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9053/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:29:37.149528Z",
      "action": 5,
      "target": "Esteu a punt de definir una nova contrasenya d'usuari. La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).",
      "id": 1217,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1217/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/8975/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:32:20.694444Z",
      "action": 2,
      "target": "ATENCIÓ! La instal·lació d'aplicacions de terceres parts pot comprometre la integritat i seguretat del seu sistema. No hauríeu d'instal·lar-ne a no ser que sapigueu el que feu. Esteu segurs de voler córrer aquest risc?",
      "id": 1220,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1220/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/8905/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:32:52.946708Z",
      "action": 5,
      "target": "Totes les aplicacions",
      "id": 1221,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1221/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/8932/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:34:03.854036Z",
      "action": 5,
      "target": "Aquesta aplicació no té cap acció",
      "id": 1224,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1224/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/8977/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:36:50.632354Z",
      "action": 5,
      "target": "Atenció: aquesta aplicació funciona però encara no està ben integrada a YunoHost. Algunes característiques com la identificació única i la còpia de seguretat i restauració de l'aplicació poden no estar presents.",
      "id": 1226,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1226/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/8978/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:39:06.896592Z",
      "action": 5,
      "target": "ATENCIÓ! Aquesta aplicació encara és experimental (si no és que no funciona directament) i és probable que trenqui el sistema! No hauríeu d'instal·lar-la a no ser que sapigueu el que feu. Esteu segurs de voler córrer aquest risc?",
      "id": 1228,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1228/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9042/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:44:00.479276Z",
      "action": 5,
      "target": "El servidor a tancat la connexió en lloc de respondre, s'ha reiniciat nginx per error? (Codi d'error/missatge: %s)",
      "id": 1231,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1231/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9044/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:45:31.425021Z",
      "action": 5,
      "target": "Atenció: aquesta característica és experimental i no es considera estable, no l'hauríeu d'utilitzar a excepció de saber el que feu.",
      "id": 1232,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1232/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9052/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:47:00.424588Z",
      "action": 5,
      "target": "Esteu a punt de definir una nova contrasenya d'administrador. La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).",
      "id": 1233,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1233/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9126/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:47:51.712004Z",
      "action": 5,
      "target": "Només aplicacions que funcionen",
      "id": 1237,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1237/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9138/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:48:55.744814Z",
      "action": 5,
      "target": "Registres",
      "id": 1241,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1241/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9139/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:49:22.054600Z",
      "action": 5,
      "target": "Operacions fetes al sistema amb YunoHost",
      "id": 1244,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1244/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9140/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:50:01.896204Z",
      "action": 5,
      "target": "Historial de l'ordre executada al sistema",
      "id": 1247,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1247/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9141/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:51:13.262967Z",
      "action": 5,
      "target": "Historial d'administració dels paquets debian",
      "id": 1248,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1248/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9142/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:52:51.743185Z",
      "action": 5,
      "target": "Registres del nucli i d'altres esdeveniments de baix nivell",
      "id": 1250,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1250/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9143/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:53:26.660328Z",
      "action": 5,
      "target": "Llista d'accessos i bloquejos",
      "id": 1252,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1252/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9144/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:53:46.623413Z",
      "action": 5,
      "target": "Registres dels serveis",
      "id": 1253,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1253/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9145/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:53:56.491356Z",
      "action": 5,
      "target": "Registres de les aplicacions",
      "id": 1254,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1254/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/9146/",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 5,
      "author": 5,
      "timestamp": "2019-03-17T16:54:16.004820Z",
      "action": 5,
      "target": "No hi ha cap registre per aquesta categoria",
      "id": 1256,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/1256/"
    }
  ]
}